Yükleniyor...

GLOSSARY

TIBBİ CİHAZ

İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde hastalığın veya sakatlığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemelerdir.

GREFT

Kişinin kendi vücudunda bulunan veya dış kaynaklı bir dokunun, bu dokuyu besleyen damar ve sinir bağlantısı bulunmaksızın vücutta beslenebileceği bir bölgeye nakledilmesi işlemi veya nakledilen yapı.

VALİDASYON

Bir Tesis ve tasarımının veya çalışma sistemlerinin (HVAC/su/basınçlı hava vb.), ekipmanların, prosesin veya bir ürünün doğruluğunun, güvenilirliğinin veya tekrarlanabilirliğinin bağımsız olarak test edilmesi ve kanıtlanması işlemidir.

KALİBRASYON

Belirlenmiş koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir.

BİYOMALZEME

İnsan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek, onarmak veya desteklemek amacıyla kullanılan doğal ya da sentetik malzemelerdir.

OSTEOGENEZ

Kemik oluşumu veya gelişimi süreci.

OSTEOJENİK

Kemik oluşumunu destekleyen süreç veya yapı.

OSTEOİNDÜKTİF

Kemik oluşumunu hızlandıran faktörlere sahip olan yapı.

OSTEOKONDÜKTİF

Kemik yapısıyla temas halinde olan, fiziksel ve yapısal destek sağlayan yapıların tümü.

SÜTÜR

Tıbbi yöntemlerde herhangi bir şekilde bozulmuş deri ve damar gibi dokuların bütünlüğünün sağlanması ve iyileşmenin hızlanması amacıyla yapılan ucuca getirerek birleştirme işlemi.

İMPLANT

Tedavi amacıyla cerrahi yöntemlerden yararlanılarak vücut içine yerleştirilen her türlü malzeme.

BİYOAKTİF

Kemik dokusunda bulunabilen olgunlaşmamış, ölü hücreler dışında yaşayan dokularla pozitif etkileşime giren yapı.

BİYOİNERT

Fizyolojik ortamda bulundukları zaman dilimi boyunca fizyolojik çevre ile çok az etkileşime giren veya hiç girmeyen ve yapısında neredeyse hiç kimyasal değişim göstermeyen yapılar.

BİYOKOMPOZİT

Bir doğal matris veya doğal liflerin takviyesiyle oluşturulmuş kompozit malzemelerdir. Bu tür malzemeler genellikle matrisin güçlendirici özelliklerini korur ancak her zaman biyouyumluluk sağlar ve canlı malzemelerin yapısını taklit eder.

BİYOREZORBE

Vücut tarafından biyolojik olarak parçalanabilen ve ikinci bir cerrahi operasyonla mekanik olarak çıkarılması gerekmeyen malzemelerdir.

REJENERASYON

Bazı doku ve hücrelerinin yenilenmesi ya da verilen kayıpların tekrar yerine konmasıdır.

BİYOCAM

Vücut içerisinde, yapısındaki bazı silika gruplarının kalsiyum ve fosfor ile yer değiştirmesi sonucunda doku ve implantlar arasında kimyasal bağlanmayı gerçekleştiren yapılar.

BİYOBOZUNUR

Biyolojik ortamda bozunarak vücuttan atılan ve zamanla doku ile yer değiştiren yapı.

REJENERATİF TIP

Yaşlanma, hastalık veya travmaya bağlı zarar görmüş doku ve organların işlevselliğinin onarılması ya da iyileştirilebilmesini inceleyen bilim dalıdır.

SPİNAL FÜZYON

Kemiklerin birleşmesiyle iki omur arasındaki anormal hareketin önlenmesi, yani iki omurun kaynaştırılmasıdır.

ARTRODEZ

Eklemlerin implantlar yardımıyla kaynatılarak (dondurularak) hareketsiz hale getirilmesidir.

MAKSİLLOFASİYAL REKONSTRÜKSİYON

Şekil veya fonksiyon bozukluğu gösteren kafatası bölgesindeki kemiklere yeniden normal durumunu ve şeklini kazandırma; yeniden oluşturma.

KEMİK OGMENTASYONU

İmplant uygulamasının başarısını sağlayan en önemli faktör, uygulamanın yapılacağı bölgedeki çene kemiğinin yeterli miktarda, yoğun, sert ve sağlam olmasıdır. Kemik miktarının az olduğu durumlarda dişetinin üzerinden açılan bir alandan kemik eklemesi yapılır. Bu sayede kemik dokusunun hem yüksekliğinde hem de kalınlığında implant uygulaması için gerekli olan kemik hacmi sağlanır. Bu işleme "kemik ogmentasyonu" adı verilir.

HİDROJEL

Yüksek miktardaki suyu yapısına alarak şişebilen ve suyla etkileştiklerinde çapraz bağlı çözünmez formları bulunabilen polimerik yapılar.

OTOGREFT

Bireyin kendisinde var olan ve yedeği bulanan biyolojik yapı.

ALLOGRAFT

Aynı türden fakat genetik olarak alıcıyla hiç bir benzerliği olmayan canlılardan alınan doku eşleniği yapılar.

ZENOGRAFT

Farklı bir türden elde edilmiş (hayvansal kaynaklı) doku eşleniği yapılar.