Yükleniyor...

Kalite Yönetimi

BMT Calsis Sağlık Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş;

 • Tıp ve mühendislikteki gelişmeleri takip ederek pazardaki ürün ihtiyacına odaklanmayı,
 • Tüm yönetim ve çalışanların katılımı ile kaliteli hizmet bilincini yerleştirmeyi,
 • Karşılıklı taahhüdü geliştirmek için müşteri, hissedar ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,
 • Ürünlerimizin uygulandığı cerrahi operasyonlardan elde edilen bildirimleri işleyerek hastanın sağlığına ve doktorun başarısına katkıda bulunmayı,
 • Eğitim hedefleriyle şirket başarısı ve kurumsal kültür faaliyetlerine çalışanların katılımını sağlamayı ve ortak bir kimlik oluşturmayı
 • Sosyal ve etik konularda da sorumluluk alarak çevre dostu ürünler üretmeyi,
 • İnsan sağlığı için vazgeçilmez ürün ve teknolojiler geliştirmeyi, bunları en uygun parametreler ile üretmeyi ve en iyi klinik koşullarda doğrulamayı,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenleyici gereksinimlerine, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemi sürekli iyileştirmeyi,
 • Mevcut kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve kalite politikası doğrultusunda oluşturulan kalite hedeflerini sürekli gözden geçirip iyileştirmeyi kendisine amaç olarak belirlemiştir.

 • Following the developments in medicine and engineering, focusing on the product needs in the market,
 • To establish quality service awareness with the participation of all management and employees,
 • To ensure customer, shareholder and employee satisfaction to improve mutual commitment,
 • To contribute to the health of the patient and the success of the doctor by processing the notifications obtained from the surgical operations where our products are applied,
 • Ensuring the participation of employees to corporate success and corporate culture activities and creating a common identity with their educational objectives,
 • To produce environment-friendly products by taking responsibility in social and ethical issues,
 • To develop indispensable products and technologies for human health, to produce them with the most appropriate parameters and to verify them in the best clinical conditions,
 • To comply with national and international legal regulatory requirements, Quality Management System requirements and to continuously improve this system,
 • It has set itself as a goal to continuously review and improve the quality objectives of the existing quality management system.